ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung CLX-๖๒๖๐FD ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๘-๕๖-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงาน เก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต [13 พ.ย. 62]
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ [14 ก.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต-665 เชียงใหม่ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX 3000v.4 ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความ [14 ธ.ค. 63]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย_ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [20 ส.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด