ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 มิ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ค. 64]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ม.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ [17 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 มิ.ย. 61]
จำเป็นสำหรับพิธีการ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำ พระธาตุจอมหิน หมู่ที่ ๑ ๕.จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง เครื่องปั่นไฟตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุหินก๋อง หมู่ที่ ๑ ๖.จ้างทำป้ [25 พ.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด