ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [21 ส.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-5269 เชียงใหม่ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ [12 มิ.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดโรงสีข้าวหมู่บ้าน - บ้านนางด้วง มาใหม่ บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจา [24 พ.ย. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร-๕๒๖๙ เชียงใหม่ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด