ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปนสถานบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าฌาปนสถานบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [27 ส.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ จำนวน 1 จุด รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง เลขที่ 70/ [23 ก.ย. 63]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงาน เพื่อปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [5 ก.พ. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำป่าตุ้ม เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [8 มี.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ [15 ก.ย. 60]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ [15 ก.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด