ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง ยกกรลาด บ้านนางกนกพร ต๊ะเรือน บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 โดยวิธ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแดง ยกกรลาด บ้านนางกนกพร ต๊ะเรือน บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เจตจำนงผู้บริหาร [27 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 5 รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง [9 ก.พ. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [12 พ.ย. 63]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 ก.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำฝนหลังคาห้องกองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ก.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางบัวผัด บัวไหล - บริเวณปากซอย 3 บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 โดยวิ [11 ม.ค. 64]
ดูข่าวทั้งหมด