ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม (ในวันราชการ) และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ [12 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 [16 เม.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ [17 ส.ค. 59]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง อาหารเย็นและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการคริสต์มาส ม.๖ บ้านสันถนน [3 ม.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อถวายเป็นสักการะรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราชฯ [31 ต.ค. 60]
ปชส.ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [20 ต.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด