ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงให่

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดร่องน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขัง บ้านสหกรณ์แปลง๕ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง เลขที่ ๕๕/ [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มและห้องกองช่างเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 เม.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บและขนขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [13 พ.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (ซอย ๙)หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกุ [22 ส.ค. 60]
กำหนดการร่วมจิตอาสาในการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [17 ก.ค. 60]
ดูข่าวทั้งหมด