ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางบัวผัด บัวไหล - บริเวณปากซอย 3 บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 โดยวิ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางบัวผัด บัวไหล - บริเวณปากซอย 3 บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 พ.ค. 63]
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [25 เม.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๓.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดหลุมดิน ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน [16 ส.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานช่วยดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด