ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อใช้ในการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมสมัคร เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๒ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [14 ก.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ [19 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้มและหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ [8 พ.ย. 60]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค-๕๔๙๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผอ-6029 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 พ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้มประจำปีง [16 ก.ย. 64]
ดูข่าวทั้งหมด