ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ดรื่อง ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 มิ.ย. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค-๕๔๙๐ เชียงใหม่ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เเผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 ต.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ [29 ก.ย. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [19 ส.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนน บ้านสหกรณ์แปลง๕ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามประมาณการกองช่ [22 ต.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด