ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือเรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๗/๒๑๖๐๐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [12 ธ.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ [14 มิ.ย. 62]
ปชส.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ [15 ธ.ค. 58]
ประชาสัมพันธ์งบรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ [4 พ.ย. 58]
ดูข่าวทั้งหมด