ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดการรับสมัคร และสมัคร Online ได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือ แสกน QR Codeได้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2560 [17 พ.ค. 60]
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ [2 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใส่เครื่องพ่นหมอกควันของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม จำนวน ๒ รายการ [23 ก.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [27 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผผ-6647 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มี.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด