ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) [11 พ.ค. 61]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ [30 พ.ค. 62]
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [5 ต.ค. 59]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 2 สาย [6 พ.ย. 57]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว [27 ก.พ. 60]
ดูข่าวทั้งหมด