ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำลอดถนนเข้าฌาปนสถาน บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำลอดถนนเข้าฌาปนสถาน บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขต [12 พ.ย. 63]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นรุง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว [27 ก.พ. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรี และห้องสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 มิ.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 63]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานทำความสะอาดสำนักงานและงานบริการต่างๆ ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [21 ม.ค. 62]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายบ้านทุ่งห้า เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง ช่วงบ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านทุ่งห้า หมุู่ที่ 5 [17 ก.พ. 58]
ดูข่าวทั้งหมด