ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเ [19 ต.ค. 64]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) [15 ต.ค. 64]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ 2564ลงเว็ปทต.ป่าตุ้ม [15 ต.ค. 64]
เทศบาลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ออสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 ต.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดในสภานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โค [6 ต.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด๑๙) ตั้งเเต่วันทีี่๑-๑๕ ตุลาคม [6 ต.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [16 ก.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรามาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕ [20 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ตั้งเเต่วันที่ ๑๓-๓๑ กรกฏาค [20 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [19 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้ [15 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [7 ก.ค. 64]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 16 1 2 3 4 5