ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดการห้ามบุคคลใดออกนอกเคหะสถาน [7 เม.ย. 63]
ไทยรู้สู้โควิด [2 เม.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 มาตรา 62 [25 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ 2561 หมวด 4 มาตรา 62 [24 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [16 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [10 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านต้นรุง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [9 มี.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ [24 ก.พ. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน [29 ม.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [27 ม.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 ม.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [11 ธ.ค. 62]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 10 1 2 3 4 5