ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรามาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕ [20 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ตั้งเเต่วันที่ ๑๓-๓๑ กรกฏาค [20 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ [19 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้ [15 ก.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [7 ก.ค. 64]
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับชำระภาษี [15 มิ.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รับสมัครเด็กเเละเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [17 พ.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [17 พ.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์พ้ัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [5 พ.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสััมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้มในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ [20 เม.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเละส่งเสริมพััฒนาการเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในสังกัดในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(CO [20 เม.ย. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพัันธ์ รายการอาหารประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [16 เม.ย. 64]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 15 1 2 3 4 5