ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) [5 ม.ค. 64]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือเรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ [25 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ [19 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [16 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [7 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ กฎกทรวงการกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ [7 ธ.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ รายการอาหารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [25 พ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ [25 พ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [14 ต.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [14 ต.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล [5 ต.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [1 ต.ค. 63]
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 14 1 2 3 4 5