ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [25 มิ.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [12 มิ.ย. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [16 พ.ย. 58]
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ [2 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตบริการระบบประปาบ้านห้วยกุเชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง [21 ธ.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด