ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมเข้ากรอบสีทอง ขนาด 120 x 1

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพร้อมเข้ากรอบสีทอง ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๑ ม.๑๑ [17 ส.ค. 60]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผอ ๖๐๒๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อเพื่อระบายน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๙ บ้านป่าตุ้มดอน รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒ แ [22 ต.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 62]
ระชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [15 มี.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด