ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. 2 สาย [6 พ.ย. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๗ แห่ง ณ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๗,๘ และหมู่ที่ ๑๑ [3 ก.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อม [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ ขน และกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด