ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14 ก.พ. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพิธีการ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำถ้ำหลากลาน หมู่ที่ ๒ [17 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ [5 มิ.ย. 63]
ประกาศคัดเลือกตลาดกลาง เพื่อประมูลจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 สายทาง [3 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง [23 ก.ค. 57]
ดูข่าวทั้งหมด