ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรวบรวมส่งไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายส่งไปยังจุดรวบรวมกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรวบรวมส่งไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายส่งไปยังจุดรวบรวมกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม (ในวันราชการ) และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ประจำเดือน [13 พ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ 10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [27 เม.ย. 63]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๓ โครงการ [3 พ.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ทิปโก้พรีมิกซ์ ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13 ม.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด