ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรวบรวมส่งไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายส่งไปยังจุดรวบรวมกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับรวบรวมส่งไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายส่งไปยังจุดรวบรวมกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์รายการอาหารประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [15 ม.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีควัคซีนและเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาส [20 มี.ค. 62]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ครั้งที่ ๒ [1 ก.ย. 57]
ปชส.ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [20 ต.ค. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 พ.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ครั้งที่ ๒ [18 ส.ค. 60]
ดูข่าวทั้งหมด