ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ปชส.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ [18 มี.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บ ขน และกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดสวนนายสุรินทร์ บ้านปางฟาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 มิ.ย. 63]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [18 ม.ค. 62]
รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ [28 ส.ค. 57]
ดูข่าวทั้งหมด