ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ระยะที่ 2) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [16 มี.ค. 59]
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [19 ต.ค. 58]
ประชาสัมพันธ์งบรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ [4 พ.ย. 58]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 มิ.ย. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [9 มิ.ย. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. ที่ชำรุด หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด