ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรม LTAX GIS ตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ระยะที่ 2) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศ ยกเลิกสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ ของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ [14 ก.ค. 57]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๐ ลิตรสำหรับพ่นหมอกครัว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๔๘-๐๐๐๒ [21 พ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน งต-665 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ [17 เม.ย. 61]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [28 มิ.ย. 61]
ประกาศยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ [31 ส.ค. 59]
ดูข่าวทั้งหมด