ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ ทต.ป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [16 ต.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [21 ก.ย. 60]
กำหนดการร่วมจิตอาสาในการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [17 ก.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ [2 ส.ค. 62]
ประกาศ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ [14 ก.ย. 58]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 [14 ส.ค. 57]
ดูข่าวทั้งหมด