ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายบ้านทุ่งห้า เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง ช่วงบ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านทุ่งห้า หมุู่ที่ 5 [17 ก.พ. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 มี.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [9 ม.ค. 61]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาข่า ซอย๒ หมู่ที่ ๑ [17 ส.ค. 60]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [11 ก.ย. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [8 พ.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด