ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๖๖๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งต ๖๖๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อทำแนวกั้นน้ำล้นเข้าที่พักอาศัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสหกรณ์แปลง ๕ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามประมาณการ [22 ต.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [12 มิ.ย. 61]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [25 ก.ย. 60]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) [13 ก.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2559 [15 มิ.ย. 60]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตุ้ม [20 มี.ค. 58]
ดูข่าวทั้งหมด