ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดีประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านต้นรุง ปริมาณงานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดี จำนวน ๑ จุด รายละเอ

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดีประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านต้นรุง ปริมาณงานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดี จำนวน ๑ จุด รายละเอียดตามประมาณราคาของกองช่าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานด้านงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒๒ ราย [11 พ.ค. 61]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะ จำนวน ๗ เตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ [28 พ.ค. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหิน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [17 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [7 เม.ย. 60]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ [13 พ.ย. 60]
ดูข่าวทั้งหมด