ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 9 กันยายน 2557

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ (ส่วนที่ 2) [26 พ.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ทิปโก้พรีมิกซ์ ขนาดบรรจุ ๒๐ กก./ถุง จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค. 62]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าตุ้ม [20 มี.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค. 62]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับตัดหญ้า น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ และน้ำมันเครื่อง ๒T [28 ธ.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [17 ก.ค. 60]
ดูข่าวทั้งหมด