ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี ๒๕๖๑

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนเพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ [13 พ.ย. 62]
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [5 ต.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [27 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ [17 ส.ค. 59]
จำเป็นสำหรับพิธีการ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำ พระธาตุจอมหิน หมู่ที่ ๑ ๕.จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ขยายเสียง เครื่องปั่นไฟตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุหินก๋อง หมู่ที่ ๑ ๖.จ้างทำป้ [25 พ.ค. 61]
ดูข่าวทั้งหมด