ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ

ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์สัญญาจ้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก (ซอย ๙)หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกุ [22 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง รายงนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๒ [22 ต.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [27 ม.ค. 63]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธ.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ [17 เม.ย. 61]
ดูข่าวทั้งหมด