ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีควัคซีน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจ ประจำปี ๒๕๖

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีควัคซีน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๓๙๔ ชุด

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [13 ม.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๔๕ วัตต์ สำหรับรถส่วนกลางของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๑๘๓ เชียงใหม่ จำนวน ๒ ใบ [31 ต.ค. 60]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [29 มิ.ย. 61]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม (ในวันราชการ) และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน รวมจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ประจำเดือน [13 พ.ย. 60]
ประชาสัมพันธ์ AEC เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [24 เม.ย. 58]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด