ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลองและงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [28 ก.พ. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดิอนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ รายการ [30 พ.ค. 61]
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [12 มี.ค. 61]
ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8 [30 ก.ย. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดีประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านต้นรุง ปริมาณงานซ่อมแซมระบบสูบน้ำดี จำนวน ๑ จุด รายละเอ [22 ต.ค. 62]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมใบรับรองการฉีควัคซีน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจ ประจำปี ๒๕๖ [17 ม.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด