ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดิอนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ รายการ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดิอนมิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ รายการ

ดูข่าวอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1 ก.พ. 61]
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องสวัสดิการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ โครงการ ด้วยว [25 มิ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขับรถขยะ ตามโครงการจ้างเหมาพนักงาน เก็บ ขน และกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ต [13 พ.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ [11 เม.ย. 60]
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒ [31 ต.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด