ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้ ๑. จ้างเหมาทำแนวกันไฟ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒.ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม (ในวันราชการ) และหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ และ ๑๒ รวมจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน (ทุกวัน) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูข่าวอื่นๆ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๒ (ทางขึ้น รพ.สต.บ้านทุ่งกู่) [9 ก.ค. 58]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ก.ย. 62]
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [11 ก.ย. 57]
กำหนดการร่วมจิตอาสาในการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ [17 ก.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานบริการตัดหญ้าและดูแลรักษาความสะอาดที่สาธารณะภายในตำบลป่าตุ้ม ตามโครงการส่งเ [13 พ.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ [29 ก.ย. 58]
ดูข่าวทั้งหมด