ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังต่อไปนี้ ๑. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17 เม.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ [14 มิ.ย. 60]
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [9 พ.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับแจ้งการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [12 ก.ย. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ และธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ส.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำและป้อมยามสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 มี.ค. 63]
ดูข่าวทั้งหมด