ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด และก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๖ [13 ก.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงาน เพื่อปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม [5 ก.พ. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อเพื่อระบายน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๙ บ้านป่าตุ้มดอน รายละเอียดตามประมาณการกองช่าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๒ แ [22 ต.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส่วนที่ 1 [11 ต.ค. 59]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [24 ก.ค. 57]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ [15 ก.ย. 60]
ดูข่าวทั้งหมด