ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)

เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1)

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23 ม.ค. 62]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานและงานบริการต่างๆ ของเทศบาล ตามโครงการส่งเสริมการบริการประชาชนและงา [12 พ.ย. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [24 ก.ค. 61]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถกระบะ (ดีเซล) [17 ส.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี ๒๕๖๐ [13 พ.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล รายงานข้อมูลและงานราชการของเทศบาลตำบลป่าตุ้ม กองการศึกษา ตามโค [12 พ.ย. 62]
ดูข่าวทั้งหมด