ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินฯ และราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8

ดูข่าวอื่นๆ
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะทางการเงิน [14 มิ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอย ๑๒,๑๑) บ้านสันถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าตุ้ม ครั้งที่ ๒ [17 พ.ค. 59]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ส.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [13 ก.ค. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้มขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อทำแนวกั้นน้ำล้นเข้าที่พักอาศัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านสหกรณ์แปลง ๕ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามประมาณการ [22 ต.ค. 62]
รณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [4 มิ.ย. 58]
ดูข่าวทั้งหมด