ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์งบรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

ดูข่าวอื่นๆ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มน้ำแข็งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหิน หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [17 ม.ค. 62]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [5 ก.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ [8 ม.ค. 61]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ [16 มิ.ย. 60]
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๔๐ ลิตร ตัดหญ้าบริเวณข้างทางบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าไม้ถึงวัดสันบัวนาค [21 พ.ย. 60]
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ส.ค. 62]
ดูข่าวทั้งหมด