อัลบัมภาพ

คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเเละลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท

วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเเละลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล" เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูเเลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ เเละส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลป่าตุ้ม บริเวณอ่างเก็บน้ำเเม่สะรวม ในพื้นที่ ม.11 บ้านสหกรณ์เเปลงห้า พื้นที่รวมโดยประมาณ 1 ไร่ โดยเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้รับสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ จำนวน 140 ต้น ประกอบด้วย จามจุรี,เเคเเสด.ขี้เหล็กอเมริกา,อินทนิลน้ำ,หางนกยูงผรั่ง,ทรงบาดาล,มะฮอกกานี อย่างละ 10 ต้น เเละ ชัยพฤกษ์ จำนวน 70 ต้น่

โดย: