อัลบัมภาพ

มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลป่าตุ้ม

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม นำโดยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔่

โดย: