อัลบัมภาพ

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยเป้าหมายคือปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 ต้น บริเวณพื้นที่ข้างเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ถนนสายพร้าว-เวียงป่าเป้า เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ถ่ายรูปที่ระลึก สำหรับผู้คนที่ผ่านไปมา่

โดย: