อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดแม่แวน

ภาพกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 จัดโดย อบต.แม่แวน อบต.เขื่อนผาก ทต.เวียง และ ทต.ป่าตุ้ม่

โดย: