อัลบัมภาพ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลป่าตุ้ม ด้านงานบริการ โดยการฉีดพ่นน้ำ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ให้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลป่าตุ้ม ด้านงานบริการ โดยการฉีดพ่นน้ำ่

โดย: