อัลบัมภาพ

การสาธิตการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมกรณีไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ป

การสาธิตการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมกรณีไฟไหม้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๓่

โดย: