อัลบัมภาพ

ภาพกิจกรรมการประชุมเพื่อจัดทำแผนแบบบูรณาการแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในระดับตำบล

ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564เทศบาลตำบลป่าตุ้มร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการและหน่วยงานราชการ ร่วมกันประชุมจัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในตำบลป่าตุ้ม โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ ทำให้เชียงใหม่มีอากาศสะอาดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม่

โดย: