อัลบัมภาพ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าต

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลป่าตุ้ม โดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้ม เเละสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลป่าตุ้ม โดยการเเจกกระเบื้อง สำหรับซ่อมเเซมหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหาย่

โดย: