อัลบัมภาพ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต้นกอก หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ขอประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดต้นกอก หมู่ที่ ๔ บ้านต้นกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔่

โดย: