อัลบัมภาพ

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวใน

เทศบาลตำบลป่าตุ้มจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมกันเก็บขยะสองข้างทาง ถนนสายพร้าว-เวียงป่าเป้า ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัท บุญพลกิจ จำกัด ถึง บริเวณเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ่

โดย: