อัลบัมภาพ

เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

คณะผู้บริหารเเละพนักงานเทศบาลตำบลป่าตุ้ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓่

โดย: