อัลบัมภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ฯ

เทศบาลตำบลป่าตุ้มจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่่

โดย: