อัลบัมภาพ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยกุ(เดิม) ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่่

โดย: